از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت:

ابلاغ اولویت های جهش تولید به کمیسیون حمایت از تولید ملی و مرکز پژوهش‌ها

۹فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۱ AM 930

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایجاد ظرفیت‌های قانونی و پژوهشی، اولویت ‌های جهش تولید را به کمیسیون حمایت از تولید ملی و مرکز پژوهش‌ها، ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایجاد ظرفیت‌های قانونی و پژوهشی، اولویت ‌های جهش تولید را به کمیسیون حمایت از تولید ملی و مرکز پژوهش‌ها، ابلاغ کرد.


*** ابلاغ اولویت های جهش تولیدبه گزارش خبرگزاری روستا، در پی نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام ” جهش تولید”، دکتر لاریجانی در نامه‌های جداگانه به رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سرپرست مرکز پژوهش های مجلس، ضمن ابلاغ اولویت های ۱۰ گانه، بر ایجاد ظرفیت‌های قانونی و پژوهشی ” جهش تولید” در سال جاری تاکید کرد.
اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون های تولیدی خرد ، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره مندی از توانایی نخبگان ، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت های بومی تولید از محورهایی است که رییس مجلس شورای اسلامی در این مکاتبات بر آنها تاکید کرده است.


*** نامه رئیس مجلس به رییس کمیسیون حمایت از تولید ملیمتن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی به این شرح است:

“جناب آقای دکتر حمید رضا فولادگر
رییس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
سلام علیکم
باعنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» و با توجه به سوابق اقدامات آن کمیسیون در بررسی طرح ها و لوایح مقوم تولید ملی، مقتضی است با همکاری سایر اعضا روند اصلاح، تکمیل و ایجاد ظرفیت های قانونی به منظور جهش تولید در سال جاری را به عنوان مطالبه ای بحق و ملی دنبال کرده و براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، راهکارهای قانونی این جهش و گزارش های میدانی از لوازم تحقق آن به ویژه تسهیل کسب و کارها را با بهره گیری از نظرات دستگاه های اجرایی مرتبط ، اعضای دیگر کمیسیون های تخصصی ، مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی از جمله در موارد ذیل ارائه نمایید.
۱. اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها
۲. توسعه دولت الکترونیک ،به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و تولید و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز
۳‌.توسعه کانون های تولیدی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها دراشتغال آفرینی
۴. اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید
۵. توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت تولیدات با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور
۶. تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از کشور
۷. بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به فناوری های تجاری سازی شده
۸. گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات
۹. کارآمدسازی نظام توزیع کالا ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد
۱۰. تکیه بر مزیت های بومی تولید از قبیل توسعه کشت گلخانه ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک و افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی
شایسته است کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مراتب فوق را از طریق کمک به اصلاحات مورد نیاز در قوانین و یا تهیه قوانین جدیدی که موجب جهش تولید می شوند، تمهید نموده و گزارشی از بررسی ها و تدابیر خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی”


*** نامه رئیس مجلس به سرپرست مرکز پژوهش‌هارییس مجلس همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به محمد قاسمی ، سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد ظرفیت های پژوهشی و پشتیبانی علمی از اقدامات تقنینی برای جهش تولید را ماموریت اصلی این مرکز در سال جاری عنوان کرد. متن نامه دکتر لاریجانی خطاب به سرپرست مرکز پژوهش ها چنین است:جناب اقای دکتر محمد قاسمی
سرپرست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
باعنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» و با تکیه بر تجربیات آن مرکز در پشتیبانی پژوهشی از رونق تولید ملی در سالهای گذشته، ماموریتی ویژه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی قوه تقنینی کشور داده می شود تا با تشکیل فوری کارگروه های کارشناسی و استفاده از صاحبنظران امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تسهیل کسب و کار ها و تدوین قوانین و مقررات لازم برای جهش تولید در سال جاری را به عنوان مطالبه ای بحق و ملی دنبال کرده و افزون بر آن ، براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، راهکارهای علمی تحقق این جهش را از جمله در موارد ذیل ارائه نماید.
۱. اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها
۲. توسعه دولت الکترونیک ،به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز
۳‌.توسعه کانون های تولیدی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها دراشتغال آفرینی
۴. اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید
۵. توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت تولیدات با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور
۶. تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از کشور
۷. بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به فناوری های تجاری سازی شده
۸. گسترش صنایع تکمیلی ، تبدیلی و بسته بندی در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات
۹. کارآمدسازی نظام توزیع کالا ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد
۱۰. تکیه بر مزیت های بومی تولید از قبیل توسعه کشت گلخانه ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک و افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی
کارگروه های فوق موظفند با دعوت از دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه و مجموعه های دانش بنیان، ضمن ایجاد هم افزایی علمی در زمینه جهش تولید، به شناسایی فرصت های موجود در این باره روی آورده و پیوست پژوهشی طرح های لازم برای ایجاد ظرفیت های قانونی جهش تولید را به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بنا به مراتب فوق مقتضی است مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور بهبود فعالیت های تقنینی و نظارتی در این خصوص، نتایج بررسی های موصوف را تجمیع و ماهانه در قالب” گزارش جامع راهکارهای جهش تولید ” به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط ارسال نماید.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی

منبع : مجلس شورای اسلامی

برچسب ها : مجلس جهش تولید سال 99

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است