سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

ضرورت مشورت با نظام صنفی کشاورزی برای اتخاذ تصمیمات جدید

۲۵دی ۱۳۹۸ ساعت ۵:۰۱ PM 472

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت مشورت با نظام صنفی برای اتخاذ تصمیمات جدید تاکید کرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت مشورت با نظام صنفی برای اتخاذ تصمیمات جدید تاکید کرد.


*** ضرورت مشورت با نظام صنفی، برای اتخاذ تصمیمات جدیدبه گزارش خبرگزاری روستا، عباس کشاورز در نشست با معاونین و رؤسای سازمان‌های تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی کشور، اظهار داشت:
تولید و امنیت غذایی موضوع سرنوشت‌سازی است و تاکید کرد که هیچ تصمیمی بدون مشورت با نظام صنفی و نشکل‌ها و صاحب‌نظران نباید گرفته شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود:

در شرایط کنونی کشور امنیت غذایی، تولید و خودکفایی مهمترین مباحث بحث کشاورزی هستند و همه باید تلاش کنند که بروکراسی‌ها حذف و به‌جای آن روان‌سازی شود.


*** نقش نظام صنفیکشاورز با اشاره به نقش نظام صنفی در بخش کشاورزی کشور، بیان داشت:

مطمئناً در این مسیر،نظام صنفی کشاورزی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و تلاش همگان را برای استفاده از این ظرفیت می‌طلبد.به گزارش خبرگزاری روستا، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پایان، اظهار داشت:

پیشنهادی که رونق تولید را به همراه نداشته باشد، نباید ارائه شود و انتظار می‌رود نظام‌صنفی به روان‌سازی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی به عنوان بازوی توانمند کشاورزی کشور عمل کند و اقدامات موثری را در این بخش بردارد.

منبع : وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها : روستا نظام صنفی کشاورزی جهاد کشاورزی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
از میان خبرها